top of page

Ranskalais-suomalainen päiväkoti

Toimintamme

Tarjoamme lapselle mahdollisuuden oppia ranskan kieltä leikkien, laulujen ja ohjatun toiminnan kautta. Noudatamme suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja hyödynnämme kielikylpymenetelmää.

Vapaan leikin ohella hoitopäiviin kuluu lapsen ikään ja kehitystasoon sovellettua ohjattua toimintaa.

Holistinen lähestymistapamme tarjoaa vahvan perustan jokaisen lapsen kehitykselle:
 

- Aistien kehitys (kosketus,näkö,kuulo, haju, maku)
- Tunnetaitojen kehitys (itsetunto,luottamus, turvallisuus)
- Kognitiivinen kehitys (kielet, logiikka, muisti)
- Motoriset taidot (karkea ja hienomotoriikka)
- Sosiaaliset taidot (jakaminen, säännöt, kunnioitus)

Panostamme tapakasvatukseen sekä ranskalaiseen kulttuuriin suomalaisia perinteitä unohtamatta.

bottom of page